Innowacyjne urządzenia

dla energetyki dużych mocy

-

NOWOŚCI

EDJAN 430_1000 ( 1,2 kV / 400 A / 20 kA - 1 s)

Kompaktowy Zespół Zasilania <a href=”http://edjan.pl/wp-content/uploads/2015/03/430_1000.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>EDJAN 430_1000</a> przeznaczony jest do zasilania urządzeń górniczych, w szczególności dolnej strony stacji transformatorowych.

Zastosowane bezpieczniki topikowe mocy zabezpieczają obwód zasilania przed skutkami zwarć. Wysokie bezpieczeństwo przy wymianie wkładek bezpiecznikowych jest zapewnione przez odłącznik z dwoma uziemnikami szybkimi.

Sprawną i wygodną wymianę bezpieczników umożliwia innowacyjny mechanizm wyrzutnikowy. Stan pracy aparatów sygnalizowany jest przez łączniki krańcowe.

EDJAN 532_X000 ( 7,2 kV / 630 A / 25 kA - 1 s)

Trójpołożeniowy odłącznik z uziemnikiem szybkim <a href=”http://edjan.pl/wp-content/uploads/2015/03/532_X.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>EDJAN_532_X000</a> charakteryzuje unikatowy układ styków ruchomych, podzielony na dwie sekcje – odłączającą i uziemiającą. Umożliwia to niezawodne zatrzymanie aparatu w dowolnej z trzech pozycji pracy.

Za przełączanie aparatu odpowiada innowacyjna belka napędowa, a łączniki krańcowe informują o aktualnym stanie pracy.

1-obrazek-home-EDJAN
2-obrazek-home-EDJAN
3-obrazek-home-EDJAN